Huur opzeggen

Huurt u een woning in Amsterdam, dan kunt u de huur beëindigen per de 1e of de 15e van de maand, met inachtneming van één maand opzegtermijn.

Huurt u een woning in Rotterdam, dan kunt u de huur beëindigen per de 1e van de maand, met inachtneming van één maand opzegtermijn.

U dient de huur schriftelijk en ondertekend bij voorkeur per aangetekende post aan DvM B.V. op te zeggen. Indien in de huurovereenkomst door twee contractanten is getekend, dienen deze beiden ook voor de beëindiging van de huurovereenkomst te tekenen.

De brief kan worden gestuurd naar:
DvM B.V.
Postbus 94050
1090 GB Amsterdam

Indien u uw brief kunt inscannen kunt u dit ook per e-mail doen naar:
beheer@dvm-bv.nl

Borgsom
Indien u een waarborgsom heeft betaald, ontvangt u deze terug wanneer een afrekening is gemaakt van de service- en stookkostenafrekening.
EEN VERREKENING MET DE HUUR IS NIET TOEGESTAAN.